Published: 2023-04-12
SEMINAR – 12. April. 2023.
Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet, Departman za MKPG 12. april 2023. održan je Seminar u okviru Sekcije za MKPG SGD, i projekata koji su podržani od strane Fonda za nauku RS, sa sledećim predavanjima: Dr Dejan Prelević, Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet EBSD: nova mineraloška metoda u laboratoriji za elektronsku mikroskopiju RGF-a Dr Tamara Radetić, Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet EBSD: Primena u karakterizaciji mikrostrukture metalnih materijala Dr Zoja Vuksanović, School of Environmental Sciences, University of East Anglia, Velika Britanija Primena EBSD metode u magmatskoj petrologiji i rudnoj mineralogiji