Published: 2024-04-24
Prošireni zbor SGD - NOVI PODACI ZA BOLJE RAZUMEVANJE KONVERGENCIJE IZMEDJU JADRANSKE I EVROPSKE PLOČE NA CENTRALNOM BALKANU
Drage kolege, U februaru 2018. godine u organizaciji SGD-a, sekcije za mineralogiju, petrologiju, geohemiju i sedimentologiju, održan je mini-simpozijum posvećen različitim interpretacijama mezozojskog razvoja tetiskog okeana na Balkanskom poluostrvu. Od tada je prošlo dovoljno vremena da se podvuče crta i napravi rekapitulacija onoga što je učinjeno odn. publikovano u medjuvremenu na tu temu. Naročito jer je u periodu do ove godine Fond za Nauku RS podržao čak dva projekta koji su direktno vezani za ovu problematiku: RECON TETHYS i TMCmod. Imajući sve to u vidu, mi članovi SGD-a sekcije za mineralogiju, petrologiju, geohemiju i sedimentologiju, imamo nameru da ponovo organizujemo prošireni zbor slične tematike pod nazivom: NOVI PODACI ZA BOLJE RAZUMEVANJE KONVERGENCIJE IZMEDJU JADRANSKE I EVROPSKE PLOČE NA CENTRALNOM BALKANU. Zbor će se održati u utorak 14.05.2024. god. u svečanoj sali Departmana za MKPG (PMF, Studentski Trg 16) sa početkom u 10:00, sa sledećim predavanjima: 10:00 – 10:30 - Nevenka Djerić – JURSKI OFIOLITSKI MELANŽ U SRBIJI 10:30 – 11:00 – Uroš Stojadinović –SAVA SUBDUKCIONI SISTEM: CELOVITI MODEL KREDNE KINEMATSKE EVOLUCIJE SPOJNOG PODRUČJA INTERNIH DINARIDA I SRPSKIH KARPATA 11:00 – 11:30 – Dejan Prelević - POREKLO IZVORIŠNOG MATERIJALA KREDNIH SEDIMENATA SAVA ZONE 11:30 – 12:00 - Kafe pauza 12:00 – 12:30 – Ana Mladenović - BUKULJA – JOŠ JEDAN PRIMER TEKTONSKI KONTROLISANOG TERCIJERNOG MAGMATIZMA NA BALKANU 12:30 – 13:00 - Violeta Gajić - SREDINE STVARANJA GORNJOKREDNIH SEDIMENTACIONIH BASENA SAVA ZONE 13:00 – 13:30 – Kristijan Sokol - KREDNI MAGMATIZAM UNUTAR SAVA ZONE 13:30 – 14:00 – Nikola Ranđelović – KAKO CEPANJE SUBDUKUJUĆE PLOČE (SLAB-TEAR) UTIČE NA KINEMATSKU EVOLUCIJU POVRŠINSKIH DELOVA KORE: PRIMER DINARSKO-HELENSKOG OROGENA 14:00 – 14:30 - GENERALNA DISKUSIJA Uz srdačni pozdrav SGD, sekcija za MPGS https://sgd.rs/najava-prosirenog-zbora-u-organizaciji-sekcije-za-mineralogiju-petrologiju-geohemiju-i-sedimentologiju-sgd-a/