Published: 2024-05-15
Održan prošireni Zbor SGD pod nazivom: NOVI PODACI ZA BOLJE RAZUMEVANJE KONVERGENCIJE IZMEĐU JADRANSKE I EVROPSKE PLOČE NA CENTRALNOM BALKANU
Prošireni Zbor SGD pod nazivom: NOVI PODACI ZA BOLJE RAZUMEVANJE KONVERGENCIJE IZMEĐU JADRANSKE I EVROPSKE PLOČE NA CENTRALNOM BALKANU održan je 14.05.2024. Bila je to prilika da se geološka naučna zajednica upozna sa najnovijim rezultatima istraživanja koje su predstavili Nevenka Đerić, Uroš Stojadinović, Dejan Prelević, Ana Mladenović, Nikola Stanković, Kristijan Sokol i Nikola Ranđelović. Prezentacije sa ovog skupa se nalaze na sledećem linku: https://www.dropbox.com/scl/fo/s1koc83n5wvrpejpsdoes/AOI-I7m1DQxIbCvwKcnwCxM?rlkey=17pqq5q7fpeoga8s2qfmiin0h&dl=0