Published: 2023-06-22
Предавање Стива Фолија из Аустралије
У организацији Секције за минералогију, петрологију, геохемију и седиментологију Српског геолошког друштва, и подршку пројекта RECON TETHYS, у понедељак, 26. јуна 2023., у 11:00 часова, одржаће се предавање: „ILLUMINATING MANTLE METASOMATISM“ Prof. Stephen Foley, ARC Centre for Core to Crust Fluid Systems, Macquarie University, Australia Предавање ће се одржати у Свечаној сали Департмана за минералогију, кристалографију, петрологију и геохемију, у згради Хемијског факултета на Студентском тргу број 16, IV спрат, сала 733. ДОБРОДОШЛИ! Професор С. Фоли је један од најцитиранијих петролога данашњице. Посебно су позната његова експериментална истраживања ултракалијских стена, као и проучавања најстаријих геолошких формација из архаика. Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=u8CgvPgAAAAJ&hl=en Кратка биографија Стива Фолија налази се на следећем линку: https://www.dropbox.com/s/wdp4q0mc4k7hk7s/CV%20Foley%202014%20ERAnom%20ed.docx?dl=0